Alapítványunk céljai

  • Az alapítvány kiemelten közhasznú szervezet.
  • A Veszprém megyében lévő görög katolikus közösségek tevékenységének elősegítése, az egyházközösségi létesítmények építésének és intézmények létrehozásának, fenntartásának, működésének, felújításának támogatása. 
  • Képzőművészeti alkotások, egyházzenei művek, sajtó- és bizantológiai kiadványok megjelentetésének támogatása. 
  • Tudományos képzés, egyházi oktatás, idegennyelv-tanulás és továbbképzés elősegítése, tanulmányok, sport- és kulturális tevékenységek támogatása, ebben a körben ösztöndíjak alapítása és adományozása. 
  • Keresztény társadalmi egyesületek működésének segítése, gyermekek üdültetésének és cserekapcsolatok kiépítésének támogatása. 
  • A görög katolikus egyházközösség rászoruló tagjainak szociális szempontok alapján, szükség szerint történő támogatása, esetenként más görög katolikus egyházközösségek és intézmények támogatása. 
  • Cserkészek és más ifjúsági szervezetek működésének elősegítése, sporttevékenységük támogatása. 
  • Karitatív tevékenység végzése, segély-akciók szervezése, vagy azokhoz való csatlakozás.
Copyright © Görög Alapítvány